DYNOR

Dynor


Vi syr nya eller lagar dina gamla dynor för båtar, trädgård med mera.

Vi mäter upp för att göra nya dynor eller syr efter dina gamla dynor.

Snabbt och effektivt arbete utlovas.